Mikä on Trackinno-tagi?

Trackinno-tagi on linkki kalustokappaleen eli resurssin digitaaliseen tietoon. Trackinno-tunniste hyödyntää QR- eli Quick Response- ja NFC- eli Near Field Communication -teknologioita. Trackinno-tunniste voidaan lukea millä tahansa älylaitteella, esimerkiksi älypuhelimella.

QR- ja NFC-teknologiat eivät tarvitse huoltoa. NFC-teknologia saa energian lukijalaitteelta ja QR-koodin lukemisessa hyödynnetään kuvantunnistusteknologiaa.

Trackinno-tagin ominaisuudet

  • NFC-/QR-tarra
  • Halkaisija 30 mm
  • Käy metallipinnoille
  • Kulutuksenkestävä
  • Säänkestävä
  • 3M luja liimapinta

Seuraava artikkeli

Did this answer your question?