Trackinnossa voit kategorisoida yrityksesi resurssit. Kategorioiden avulla saat tiettyyn kategoriaan kuuluvat resurssit näkyviin yhdellä napin painalluksella. Kategorioita voivat olla esimerkiksi "Työmaakalusto", "IT-laitteet", "Varaosat" ja "Kulutustarvikkeet". 

Voit määrittää kategoriat itse yrityksesi tarpeiden mukaan. Voit luoda, poistaa ja muokata kategorioita Kategoriat-sivulla, jonne pääset Trackinnon työpöytäversiossa oikean yläkulman valikosta.

Kategorioiden hierarkkia

Kategorioilla on hierarkkinen puurakenne, eli kategorioilla voi olla ylä- ja/tai alakategorioita. Alla olevassa esimerkissä "Työmaakalusto"-kategorian alakategoriana on "Mittalaitteet".

Uuden kategorian luominen

  1. Klikkaa Katerogiat-sivun oikeasta yläkulmasta Uusi kategoria.
  2. Anna kategorialle Nimi ja valitse listalta Yläkategoria, jos sellainen on. Yläkategoria-kentän voi jättää myös tyhjäksi.
  3. Näytä sivupalkissa -asetus lisää kategorian listaan, joka tulee näkyviin, kun viet hiiren vasemman reunan valikossa Resurssit-kohdan päälle (ks. giffi tämän artikkelin alussa).
  4. Resurssit ovat tilattavissa -asetuksella määrität sen, voiko Tilaukselle valita tähän kategoriaan kuuluvia resursseja.
  5. Klikkaa lopuksi Luo.
Did this answer your question?