Tilaukset

Tilauksilla hallitaan esimerkiksi keskusvarastolta tehtäviä kalustotilauksia. Toiminnon avulla voit tehdä uusia tilauksia, vastaanottaa tilauksia, keräillä toimitukset ja ilmoittaa puutteet tilaajalle. Tilaustoiminto kattaa seuraavat vaiheet:

  1. Avoin: Uuden tilauksen luominen
  2. Vahvistettu: Tilauksen vahvistaminen
  3. Keräilty: Tilauksen keräily ja merkitseminen keräillyksi
  4. Toimituksessa: Tilauksen toimittaminen
  5. Vastaanotettu: Tilauksen vastaanottaminen

Tilauksissa on optiona myös palautustoiminto. Tällöin voit myös tehdä palautuspyynnöt kentältä ja tarkastusinventoinnit ennen varastointia. Palautustoiminnosta kerromme lisää artikkelissa "Tilauksen palautus".

1. Uuden tilauksen luominen

Voit luoda uuden tilauksen painamalla Trackinno Mobile -sovelluksen Koti-näkymästä Uusi tilaus -painiketta.

Tilauksen luonnissa täytetään tilauksen tiedot, kuten tilattavat resurssityypit, kohdesijainti ja toimituspäivämäärä.

2. Tilauksen vahvistaminen

Tilauksen vastaanottaja voi vahvistaa tilauksen painamalla tilauksen valikosta Merkitse vahvistetuksi -painiketta.

Tilauksen valikkoon pääset painamalla Trackinno Mobilen Koti-näkymästä Tilaukset-painiketta (ks. artikkelin alussa oleva kuva). Valitse listalta tilaus, niin pääset kyseisen tilauksen valikkoon.

3. Tilauksen keräily ja merkitseminen keräillyksi

Tilauksen keräilyssä kerätään tarvittavat resurssit toimitettavaksi kohdesijaintiin. Voit aloittaa keräilemisen painamalla Keräile-nappia tilauksen valikosta. Keräillyt resurssit voidaan merkitä tilaukselle joko lukemalla resursseihin kiinnitetyt tagit älypuhelimella tai valitsemalla resurssit resurssilistalta. Kun keräily on valmis, voidaan painaa Merkitse keräillyksi -nappia.

4. Tilauksen toimittaminen

Voit merkitä tilauksen toimitukseen painamalla tilauksen valikosta Merkitse tilaan toimituksessa -painiketta.

5. Tilauksen vastaanottaminen

Tilaaja voi merkitä tilauksen vastaanotetuksi painamalla tilauksen valikosta Merkitse vastaanotetuksi.

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen tilausprosessi on valmis. Jos tilattu kalusto palautetaan ja inventoidaan käytön jälkeen, voidaan siihen tarkoitukseen käyttää palautustoimintoa. Lue lisää palautustoiminnosta artikkelista "Tilauksen palautus".

Mikäli tilauksista herää kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Autamme mielellämme. 😊

Did this answer your question?